photo

photo

photo

00003 Rayon Gather Dress
Material : 1950s Mens Rayon Shirt (USA)
Process : 衿、袖、ポケットを取り除き後ろアームホールにギャザーを施したドレス。